Deze Plek.

Mijn boots likken modder en paardenstront
de wind uit Overbetuwe toupeert mijn kersthaar hoog de hemel in.
Wij praten en lopen er diepzinnig bij, omdat boxing day daar nadrukkelijk om vraagt.

Dus praten, wandelen wij door een godverlaten Lingewaard
schoongeveegd van dorpelingen die op hun buik in bed nakwijlen van bessenwijn en bier van plezier.

Dus praten wij op zompige laarzen met de kersttenues verstopt onder berenvellen, nadrukkelijk over zaken die er toe doen: de Chateau’s Fourniers Cansac 2014.

Ramona Maramis©2016