Tag archieven: bessenwijn

Deze Plek.

Mijn boots likken modder en paardenstront de wind uit Overbetuwe toupeert mijn kersthaar hoog de hemel in. Wij praten en lopen er diepzinnig bij, omdat boxing day daar nadrukkelijk om vraagt. Dus praten, wandelen wij door een godverlaten Lingewaard schoongeveegd van dorpelingen die op hun buik in bed nakwijlen van bessenwijn en bier van plezier. […]